Посещение на  заместник-министъра на  правосъдието   Вергиния Мичева- Русева в Правно-историческия  факултет

 На 26.11.2015 г., по повод  Международната седмица на Възстановителното правосъдие, в Правно-историческия факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски“ гостува заместник – министърът на правосъдието г-жа Вергиния Мичева-Русева, която заедно с проф.д-р Добринка Чанкова, декана на Правно-историческия факултет проф.д-р Габриела Белова и председателя на Окръжен съд-Благоевград съдия Катя Бельова, проведоха среща-дискусия със студенти от факултета.

2 3

Зам.-министър Русева изказа своята благодарност и подкрепа към университета, който дълги години работи с целия си капацитет за утвърждаването на идеята за Възстановителното правосъдие в България. Тя резюмира подготвяните от Министерството законодателни промени, целящи въвеждането на възстановителни практики, най-напред, в областта на детското правосъдие, както  и медиацията по  наказателни  дела,  и сподели практически опит в тази насока.

4

В кратко експозе, проф.д-р Чанкова представи основните моменти от  последната конференция в Льовен, Белгия,  посветена на Възстановителното правосъдие в мултикултурните общества, организирана от Европейския форум  за  възстановително  правосъдие -  основният  двигател в  европейски  контекст  за  развитие  на  доктрината  и  практиката  на  този нов  вид  реакция на престъпността. В дискусията активно се включиха студенти и гости на срещата, които отправиха редица   актуални въпроси и  относно реформата в съдебната система и юридическото образование. Акцентира се върху необходимостта от адекватно информиране на обществото за същността и принципите на Възстановителното правосъдие и въвеждането на задължително обучение в университетите в тази област.

Зам.-министър Русева   с  интерес  разгледа студентски разработки,  посветени на  промотирането  на тази идея, и  съвместно  с  аудиторията изгледа  кратък  информативен  филм.  Тя   изрази своята увереност, че Възстановителното правосъдие много скоро ще получи адекватна  правна регламентация и широка обществена подкрепа.

Последно модифициране: петък, 27 ноември 2015, 16:06