Информационни дни ПА 23-24.04.2015

 1

 На 23-24 април 2015 г. се проведоха Информационни дни за студенти от специалност „Публична администрация” в Министерския съвет на Република България. Инициативата се реализира съгласно Меморандума за сътрудничество между Института по публична администрация, администрацията на Министерския съвет и висшите училища, които обучават студенти по специалност „Публична администрация”.

Югозападен университет „Неофит Рилски” и специалност „Публична администрация” бяха представени от делегация, включваща гл.ас. д-р Гергана Кресналийска, ас. д-р Олга Чорбаджийска, както и десет от най-изявените студенти от специалността.  

В Информационните дни – на 24 април 2015 г., освен представителите на Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград,  участие взеха и студенти, и преподаватели от Технически университет – София, Университет за национално и световно стопанство, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Нов български университет, Академия на МВР.

2

Срещата откри  доц. д-р Георги Манлиев – изпълнителен директор на Института по публична администрация. Той  представи пред студентите основни аспекти, относно предстоящи съвместни събития, по линия на Меморандума за сътрудничество с Университетите в страната и очакванията си за още по-ползотворна съвместна дейност в тази посока. В двете основни презентации се постави акцент на възможностите за студентски стажове в институции от публичната сфера, както и на ключовите реформите в държавната администрация.

3

Последно модифициране: вторник, 28 април 2015, 09:42