Народно събрание - студентска програма

Във връзка с конституирането на 43-ото Народно събрание имам удоволствието да отправя чрез Вас покана към студентите на Правно-историческия факултет за участие в „Студентската програма за законодателни проучвания”.

„Студентската програма за законодателни проучвания” е информационно- изследователско звено в административната структура на Народното събрание. Създадена е през 1999 г. с цел да подпомага законодателната дейност на народните представители, като проучва и обобщава съвременните тенденции по света в развитието на законодателните процеси и преди всичко страните на Европейския съюз.

Студентите, които са избрани за законодателни сътрудници, работят под ръководството на научни ръководители и е помощта на координатора на Програмата.

За участието си в изследователските проекти в екип (след успешно изпълнение на три изследвания) участниците получават удостоверение за дейността и практиката си от ръководството на Народното събрание. Задължителното присъствие на студентите от университетите извън София е до два пъти в месеца за среща е научните ръководители на изследователските проекти. През останалото време се осъществява непрекъснат контакт по електронен път.

Изискванията към кандидатите за участие в „Студентската програма за законодателни проучвания” са описани в приложената обява, която Ви моля да бъде поставена на подходящо за целта място. Моля, обърнете внимание, че срокът за приемане на документи е отворен до 30.11.2014 г.

Повече информация за Програмата може да се получи от интернет страницата на адрес www.parliament.bg/students и от координатора Здравка Христова, тел. 02 939 2345 и e-mail: students@parliament.ba

Официални документи

1 Покана от г-н Иван Славчов - главен секретар на Народното събрание

2 Изисквания към кандидатите и необходими документи за кандадстване

Последно модифициране: понеделник, 10 ноември 2014, 09:42