Стажантска програма на ВСС

Създадената през 2013 г. стажантската програма към Администрацията на Висшия съдебен съвет продължава четвърта година. Благодарим Ви за помощта и съпричастността при изпълнението на тази изключително важна за нас инициатива. Искрено се надяваме, че и в бъдеще ще можем да разчитаме на Вашето съдействие и на все така ефективно сътрудничество.

Уведомяваме Ви, че от 01.11.2016 г. до 20.12.2016 г. ще се приемат молби за участие в Стажантската програма на ВСС за 2017 г.

В нея могат да участват студенти по „Право” от III и IV курс, които са с непрекъснати права в процес на обучение в момента на кандидатстването. Желаещите подават следните документи:

  • Молба свободен текст с посочен предпочитан период за провеждане на стажа;
  • Автобиография на български език;
  • Декларация, че са съгласни предоставените от тях данни да бъдат обработвани от ВСС в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на стажа;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение от учебното заведение, че към датата на започване на стажа кандидата е с непрекъснати студентски права.

Студентските стажове целят запознаване на студентите с дейността и функциите на ВСС и с работата на неговата администрация.

След завършването им стажантите получават удостоверение. Подробности за организацията и провеждането на стажа са публикувани на Интернет страницата на ВСС в раздел „Стажантска програма”.

Желаещите могат да подадат документи в Деловодството на Висшия съдебен съвет на ул. „Екзарх Йосиф” №12 или по електронен път на pkp@vss.iustice.bg в посочения срок.

Лице за контакт Ваня Панагонова, ръководител сектор „Протокол” в дирекция „Публична комуникация и протокол”, тел. 02/930 49 11.

Последно модифициране: петък, 14 октомври 2016, 10:15