Дипломиране на 10.06.2014 г.

На 10.06.2014 г. в Аулата на Югозападен университет "Неофит Рилски"  се проведе тържествена церемония по връчването на дипломите на дипломантите от Правно-историческия факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград. 280 абсолвенти от специалностите - "Право",  "Публична администрация", "Международни отношения", "Европеистика", "История" и "Връзки с обществеността" от Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" получиха днес дипломите си за завършено висше образование.

1

Наградите на отличниците на випуск 2014 г. от специалност „Право” връчиха доц. Георги Манлиев и заместник- ректора на ЮЗУ проф. д-р Рая Мадгерова.

2

Деканът на ПИФ проф. д-р Габриела Белова поздрави завършващите студенти.

3

„Най-сърдечно ви поздравявам с днешния празничен ден. Времето и усилията, които вие вложихте при обучението си в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”, в избраните от вас специалности, надявам се са допринесли за придобиването на основни знания, компетентности, умения, с помощта на които да се справите по-леко с предизвикателствата и очакващите ви трудности и препятствия в професионалния ви живот”, каза проф. д-р Габриела Белова, декан на ПИФ – Благоевград. 

4

Почетни гости на тържествената церемония бяха Незабравка Стоева- член на Висшия съдебен съвет, Татяна Андонова-зам. - председател на Окръжен съд - Благоевград, Мария Тодорова- председател на Административен съвет, Емил Янков- председател на Адвокатска колегия и директорът на ОД на МВР-Благоевград комисар Георги Костов.

5

6

Последно модифициране: сряда, 11 юни 2014, 08:34