Република Казахстан

Посещение на докторанти на Правно-историческия факултет от Република Казахстан в Комисията за защита от дискриминация

На 4 юни 2014 г. в Комисията за защита от дискриминация бе проведена среща между ръководството на комисията и представители на Югозападен университет „Неофит Рилски” и на Карагандински държавен университет „Академик Е. А. Букетов“ от Република Казахстан.

1

 Инициативата за срещата бе на проф. д-р Габриела Белова, декан на Правно-историческия факултет, и доц. д-р Николай Марин, зам.-декан на същия факултет на Югозападен университет. Поводът за срещата бе интересът на двама техни гости – Гулмира Базарова и Жанна Уалиева, към българския орган за борба с дискриминацията. Те са преподаватели от юридическия факултет на Карагандински държавен университет.

2

Гостите от Казахстан бяха запознати от доц. д-р Ана Страшимирова, председател на КЗД, с дейността на институцията, останаха впечатлени от обема на работата и от правомощията на комисията. Подчертаха, че нямат такъв орган в тяхната страна.

3

Обсъден бе и въпросът за по-нататъшно сътрудничество между Комисията за защита от дискриминация и Карагандинския държавен университет по аналог с меморандумите за сътрудничество, които КЗД има с Югозападния университет и с други висши учебни заведения в нашата страна. С подчертан интерес гостите присъстваха на открито заседание на петчленен състав на комисията.

4

5

6

7

 

Последно модифициране: петък, 6 юни 2014, 15:40