На 16.05.2014 г. се проведе Ден на отворените врати в Министерския съвет на Република България. Инициативата се реализира във връзка с подписването на меморандум за сътрудничество между Администрацията на Министерски съвет, Института по публична администрация и висшите училища, които обучават студенти по специалността „Публична администрация”.

1

Югозападен университет „Неофит Рилски” и специалност „Публична администрация” бяха представени от делегация, включваща проф. д-р Габриела Белова, Декан на Правно-исторически факултет; доц. д-р Валентин Василев, заместник-декан; гл.ас. д-р Гергана Кресналийска, както и десет от най-изявените студенти и докторанти от специалността.

 2

В деня на отворените врати, освен представителите на ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград,  участие взеха и студенти  и преподаватели от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – гр. Свищов и Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

3

В началото на срещата доц. д-р Георги Манлиев – изпълнителен директор на Института по публична администрация, представи основните акценти в бъдещите съвместни дейности с Университетите в страната и очакванията си за повишаване на ефективното сътрудничество в тази посока. Представени бяха презентации в следните направления: Реформи в държавната адмиинстрация; възможности за студентски стажове в институции от публичната сфера, както и основните компоненти по стартиращия конкурс за студентско есе на тема „Моята визия за модернизирането на българската администрация”.

4

Срещата продължи с тематична обиколка, включваща посещение на заседателната зала на Министерския съвет.

Последно модифициране: сряда, 21 май 2014, 08:48