Тържественото връчване на дипломите на студентите от Правно-историческия факултет  ще се състои на 18 май  2018г. /петък/ от 13:00 часа в Аулата на ЮЗУ "Неофит Рилски" – Учебен корпус №1.

Ще бъдат връчени дипломите на студентите, дипломирали се на държавни изпитни сесии, както следва:

 Специалност „Право” – редовно, задочно и едновременно обучение – държавна изпитна сесия  март - април 2017 г. и септември – октомври  2017 г.

 Специалност „Публична администрация” ОКС бакалавър и ОКС магистър – държавна изпитна  сесия февруари 2017 г.,   юли 2017 г. и септември 2017 г .

 Специалност „Международни отношения” ОКС бакалавър и ОКС магистър – държавна изпитна сесия февруари 2017 г., юли 2017 г. и септември 2017 г .

 Специалност „Европеистика” ОКС бакалавър и ОКС магистър – държавна изпитна сесия февруари 2017 г., юли 2017 г. и септември 2017 г .

 Специалност „Връзки с обществеността” ОКС бакалавър и ОКС магистър – държавна изпитна сесия февруари 2017 г., юли 2017 г. и септември 2017 г .

 Специалност „История” ОКС бакалавър и ОКС магистър – държавна изпитна сесия февруари 2017 г.,  юли 2017 г. и септември 2017 г.

 Специалност „Национална сигурност“ – ОКС магистър – държавна изпитна сесия месец февруари 2017, юли 2017 и септември 2017 г.

Последно модифициране: сряда, 2 май 2018, 14:11