Югозападният университет "Неофит Рилски" и Правно-историческият факултет организират обществено обсъждане на Проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България. Събитието ще се проведе на 12 октомври (четвъртък) от 10:30 ч. в зала 6313 на Правно-историческия факултет (Учебен корпус № 6).
Акцент ще бъде поставен върху важността на процеса по актуализация на стратегическия документ, предвид динамичната обстановка и новите приоритети за сигурност, които изискват включването на целия потенциал на страната – държавна и местна власт, бизнес и гражданско общество.
Проект на актуализирана Стратегия за национална сигурност на Република България ще бъде представен от д-р Георги Кръстев, съветник към политическия кабинет на министър-председателя и секретар на Съвета по сигурността.

Последно модифициране: петък, 6 октомври 2017, 13:44