ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

2018/2019 АКАДЕМИЧНА ГОДИНА, ВТОРА РЕДОВНА СЕЛЕКЦИЯ

студентска, преподавателска и административна мобилности

 

ДЕЙНОСТ ПЕРИОД
Подаване на заявление за участие в мобилност  /адресира се до Декана/ 25 септември – 15 октомври 2018 г.
Провеждане на интервю/събеседване на чужд език с кандидатите за участие в мобилност 18 октомври 2018 г. от 12:15ч. /зала 6307/

Инструктаж на селектираните за участие в мобилност студенти

23 и/или 24 октомври 2018 г. от 10:30ч. /заседателна зала, ректорат/

Последно модифициране: сряда, 26 септември 2018, 09:02