Срок за записване: 10.10. /вторник/ 2017 г. до 19.10 /четвъртък/.2017 г. (само в делнични дни)

             Документи за записване:

  1. Комплект документи за записване на нови студенти: студентска книжка, лична карта, именник, декларация за здравно осигуряване ( само за студенти от редовна форма на обучение,) Закупува се от университетската книжарница, както и от копирния център на УК -6
  2. Снимки – формат ¾ - 4 бр.
  3. Копие на диплома за средно образование
  4. Документ за самоличност, който след проверка от длъжностното лице се връща на студента.
  5. Квитанция за платена семестриална такса / заплаща се в  офиса на Общинска банка  в УК – 1 или в в офиса на ул. „Тодор Александров“ № 23 в Благоевград.

             Забележка: Новоприетите студенти, незаписали се в определените срокове, губят правата си.

Последно модифициране: петък, 6 октомври 2017, 11:29