Висшият адвокатски съвет обявява награда за студенти юристи за написване на реферат. Темата е: „Истината в правото“.

            Наградите са три степени: първа – 500 лева, втора – 300 лева, трета – 200 лева. Наградите са придружени с книги и грамоти и ще бъдат връчени по случай Деня на българската адвокатура – 22 ноември.

            Кандидатите трябва да изпратят своите разработки най-късно до 05.10.2017г. на адрес: София 1000, ул. „Калоян“ №1-а, Висш адвокатски съвет.

            Обемът на рефератите трябва да е до 50 стандартни печатни страници /30 реда по 60 знака на ред/. Рефератите да бъдат представени на български език, с писмена информация за: имената н автора, юридическия факултет на университета, в който се обучава, в кой курс на обучението си е; телефони за връзка.

Последно модифициране: сряда, 17 май 2017, 11:57