Дати за провеждане на държавен изпит за специалност «Връзки с обществеността», ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър":

Срок за подаване на молби и дипломни работи от 4 до 15 юни 2018 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 25 юни 2018 9.00 ч.
2 Устен държавен изпит 26 юни 2018 9.00 ч.
3 Защита на дипломни работи 25 юни 2018 9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Последно модифициране: четвъртък, 10 май 2018, 15:27