Дати за провеждане на държавен изпит за специалности: «История», «История и археология», «Архивистика и информационна сигурност», ОКС "Бакалавър"

Срок за подаване на молби от 27 август до 7 септември 2018 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 13 септеври 2018 9,00 ч.
2 Устен държавен изпит 14 септември 2018 9.00 ч.
3 Защита на дипломни работи 13 септември 2018 9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Последно модифициране: петък, 24 август 2018, 11:18