Държавни изпити за специалност История

Срок за подаване на молби от 22 януари до 9 февруари 2018 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Писмен държавен изпит 22.02.2018 9,00 ч.
2 Устен държавен изпит 23.02.2018 9.00 ч.
3 Защита на дипломни работи 22.02.2018 9.30 ч.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове.

Дипломните работи се предават на диск и 1 хартиен носител.

Последно модифициране: понеделник, 15 януари 2018, 10:18