ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

проф.д-р Габриела Белова

 

Обръщение на Декана

Скъпи първокурсници,

Поздравявам ви най-искрено с настъпването на един дългоочакван момент – вашето израстване, личностно и професионално! Момент, който отваря нова страница от живота на всеки и ви изправя пред низ от решения и предизвикателства. Убедена съм, че имате младежкия дух и неизчерпаемия ентусиазъм да постигнете мечтите си. Точна рецепта за успех няма, но трябва да знаете, че разполагате с неоспоримото право и огромната привилегия да направите своя информиран и аргументиран избор в съвременното общество.

Правно-историческият факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ вече 25 години предлага възможности за усъвършенстване на уменията и развитие на специфични компетенции, за конструктивна работа в екип и защитаване на общественополезни каузи, за образование, което е в унисон с изискванията на пазара на труда. В многообразието от специалности - Право, Публична администрация, Международни отношения, Национална сигурност, История, История и археология, Архивистика и информационна сигурност, Връзки с обществеността и Европеистика сме обединени от една мисия: Висше образование за създаване на всестранен мироглед и възможност за професия с бъдеще, съобразена с европейските стандарти!

Безспорна оценка за нашата ползотворна работа и утвърдените високи академични стандарти е големият брой студенти, избрали да се обучават в Правно-историческия факултет. Тук ви очаква екип от високо подготвени специалисти, които ще ви подадат ръка и ще ви преведат през дебрите на науката. Очакват ви години на плодотворен труд, през които ще натрупате професионални компетенции и ще спечелите приятели за цял живот.

От вас и вашите родители сега зависи по кой път на професионално израстване ще поемете. Бъдете дръзновени! Променяйте себе си и света, в който живеем, но запазете уникалното и човешкото в себе си! Ние ще ви мотивираме и подкрепяме, като ви предлагаме симбиоза от висококачествено обучение в университетските аудитории и реална практическа подготовка.

Убедена съм в своите думи и вярвам, че след края на обучението ви в Правно-историческия факултет без затруднения ще отворите нови врати на кариерно и личностно развитие, благодарение на усвоените знания, умения и компетенции, придобития опит и мотивация, изграденото самочувствие на можещи и конкурентноспособни млади хора.

Думите на нашия патрон Неофит Рилски „Ако те забравя, Отечество, забравена да бъде десницата ми!” посрещат всеки студент, който прекрачва за първи път дверите на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

Вие сте и ще бъдете тези, от които зависи нашето проспериране като народ и нация. Нека заедно изградим стабилна основа за по-добро бъдеще!

Очакваме ви!

 

Последно модифициране: сряда, 1 март 2017, 16:32