Държавни изпити - Право

Подаването на молби ще започне от 5 февруари 2018 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Наказателноправни науки

28 февруари, 1 и 2 март 2018 г. (сряда, четвъртък и петък)

от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 21 февруари 2018 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 28 февруари 2018 г. за полагане на писмен изпит.

2

Гражданскоправни науки 21,22 и 23 март 2018 г. (сряда, четвъртък и петък) от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 14 март 2018 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на  21 март 2018 г. за полагане на писмен изпит.

3

Публичноправни науки 19 и 20 април 2018 г. (четвъртък и петък) от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 11 април 2018 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 19 април 2018 г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове. Молба - образец се закупува от ксерокса. Попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Радослава Кирова.

Последно модифициране: четвъртък, 18 януари 2018, 13:42