Държавни изпити - Право

Подаването на молби ще започне от 10 септември 2018 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Наказателноправни науки

3, 4 и 5 октомври 2018 г. (сряда,
четвъртък и петък)

от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 26 септември 2018 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 3 октомври 2018 г. за полагане на писмен изпит.

2

Гражданскоправни науки
24,25, 26 октомври 2018 г. (сряда,
четвъртък и петък)
от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 17 октомври 2018 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на  24 октомври 2018 г. за полагане на писмен изпит.

3

Публичноправни науки
14, 15, 16 ноември 2018г. (сряда, четвъртък
и петък)
от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 7 ноември 2018 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 14 ноември 2018 г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове. Молба - образец се закупува от ксерокса. Попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при административния секретар на факултета.

Последно модифициране: вторник, 21 август 2018, 18:08