Държавни изпити - Право

Подаването на молби ще започне от 7 септември 2017 г.

Дисциплина

Дата

място/час

1

Гражданскоправни науки

27,28 и 29 септември 2017 г. (сряда, четвъртък и петък)

от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 20 септември 2017 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 27 септември 2017 г. за полагане на писмен изпит.

2

Наказателноправни науки 11,12 и 13 октомври 2017 г. (сряда, четвъртък и петък) от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 4 октомври 2017 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на  11 октомври 2017 г. за полагане на писмен изпит.

3

Публичноправни науки 25,26 и 27 октомври 2017 г. (сряда, четвъртък и петък) от 9,00 часа

Срок за подаване на молби най-късно до 18 октомври 2017 г.

Всички студенти, допуснати до явяване на държавен изпит трябва да се явят в 8.00 часа на 25 октомври 2017 г. за полагане на писмен изпит.

Забележка: Всеки студент, желаещ да се яви на държавен изпит е длъжен да подаде молба за явяване не по-късно от посочените по-горе срокове. Молба - образец се закупува от ксерокса. Попълва се от студента и се заверява от инспектора в учебен отдел. Заверената в учебен отдел молба за държавен изпит се подава при г-жа Радослава Кирова.

Последно модифициране: вторник, 22 август 2017, 09:32