Учебни планове 

ОКС - МАГИСТЪР

ОКС - БАКАЛАВЪР

Публична администрация редовно обучение

Публична администрация задочно обучение

Международни отношения редовно обучение

Eвропеистика

Връзки с обществеността редовно обучение

Връзки с обществеността задочно обучение

История редовно обучение

История задочно обучение

Национална сигурност

Право редовно обучение
Право задочно обучение

Магистърски програми по Връзки с обществеността

Магистърски програми по Публична администрация

Магистърски програми по Международни отношения

Магистърски програми по Европеистика

Магистърски програми по История

Последно модифициране: четвъртък, 23 юни 2016, 09:41