Резултати от семестриални изпити


За да проверите резултатите от изпитите си:

1. Моля въведете валидни ЕГН и Факултетен Номер в полетата отдолу.
2. Когато сте готови натиснете бутона "Изпрати" !


ЕГН:
[само цифри
]

Фак. номер:
[само цифри
]


Съгласно чл. 36 т.2 от Правилника за образователните дейности на ЮЗУ "Неофит Рилски" и на основание решение /Протокол №14/23.09.2013г./ на Факултетния съвет на Правно-исторически факултет, студентите имат право след три неуспешни явявания на изпит по дадена учебна дисциплина, да подадат заявление до Декана на Правно-историческия факултет за четвърто явяване пред комисия от трима преподаватели от същата или сродни научни специалности.

Последно модифициране: понеделник, 1 февруари 2016, 10:25