СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ

НА

КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

На 17.04.2018 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, се проведе студентска и докторантска научна сесия на тема: „Тенденции в управлението в публичната сфера (сигурност и публична администрация)”, организирана от катедра „Национална сигурност и публична администрация”.

На научната сесия присъстваха студенти, докторанти и преподаватели от Правно-историческия факултет.

Научната проява беше открита от доц. д-р Манол Станин, научен секретар на Правно-историческия факултет; проф. д-р Добринка Чанкова, ръководител на катедра „Публичноправни науки”.

Модератор на сесията беше гл. ас. д-р Гергана Кресналийска.

Участие с доклади в научната сесия взеха студенти от спец. „Публична администрация” и спец. „Национална сигурност”, като бяха презентирани и съвместни доклади на докторанти и студенти с преподаватели от катедра „Национална сигурност и публична администрация”.

Участниците във форума представиха актуални изследвания в областите на сигурността и публичната администрация. Сред представените теми бяха: „Доброто управление в България – тенденции и предизвикателства”; „Head hunting – базов метод за привличане на талантливи служители в съвременните организации”; „Правна характеристика на понятието "наркотично вещество" според българското законодателство”; „Организирана престъпност и организирана престъпна група”; „Видове бюлетини, издавани от Интерпол и специфични мерки, предвиждани в тях” и други.

            Научната проява се провежда в такъв формат за пета поредна година и се утвърждава като базова тенценция за стимулиране на докторантската и студентската научноизследователска дейност.

Последно модифициране: събота, 21 април 2018, 17:30