СТУДЕНТСКА И ДОКТОРАНТСКА НАУЧНА СЕСИЯ НА КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

 

На 25.04.2017 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, се проведе студентска и докторантска научна сесия на тема: „Нови измерения в публичния мениджмънт”, организирана от катедра „Национална сигурност и публична администрация”.

1 2

На научната сесия присъстваха студенти, докторанти и преподаватели от Правно-историческия факултет.

Научната проява беше открита от доц. д-р Валентин Василев, заместник-декан на Правно-историческия факултет; доц. д-р Манол Станин, научен секретар на Правно-историческия факултет; проф. д-р Добринка Чанкова, ръководител на катедра „Публичноправни науки”. Участниците в сесията бяха приветствани и от г-жа Анета Тушева, директор на Дирекция „Обучение, международна дейност и проекти” в Института по публична администрация. Модератор на сесията беше гл. ас. д-р Гергана Кресналийска.

3 4

Участие с доклади в научната сесия взеха студенти от спец. „Публична администрация”, като бяха презентирани и съвместни доклади на студенти с преподаватели от катедра „Национална сигурност и публична администрация”. Участниците във форума представиха актуални изследвания в областта на публичния мениджмънт. Сред представените теми бяха: „Поява и необходимост от новия публичен мениджмънт“; „Доброто управление – императив в съвременния публичен мениджмънт”; „Оценка на въздействието – същност, етапи, методи”; „Стратегии за управление на публичния сектор”; „Управление на талантите в организацията”; „Менторство, коучинг и тренинг – ефективни методи за обучение и развитие на човешките ресурси” и други.

Събитието е част от инициативите по реализацията на подписан Меморандум за сътрудничество между Администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация и Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

5

Последно модифициране: четвъртък, 4 май 2017, 20:34