ДИСКУСИОНЕН ФОРУМ НА КАТЕДРА „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ И ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”

На 22.03.2017 г. в Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” - Благоевград, се проведе дискусионен форум на тема: „Обществени консултации”. Форумът бе организиран от катедра „Национална сигурност и публична администрация”, и е първата научна проява в такъв формат на най-новата катедра в Правно-историческия факултет.

Във форума участие взе г-н Искрен Иванов, началник на отдел „Оценка на въздействието на законодателството” в Администрацията на Министерския съвет на Република България. Той е завършил „Право“ и „Публична администрация“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Специализирал е в Националното училище по администрация на Франция (l’ЕNА) и в Европейския институт по публична администрация в Маастрихт (EIPA). Има опит в развитието на администрацията и внедряването на новите инструменти в управлението. Искрен Иванов е сред създателите и e oтговорен за развитието на Портала за обществени консултации на Министерския съвет. Участвал е в управлението на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, други програми за развитие и Световната банка. Лектор е в Института по публична администрация по темите за по-доброто регулиране и оценката на въздействието, структуриране и прозрачност в дейността на администрацията.

Г-н Искрен Иванов представи целите на обществените консултации като  чрез провеждането им се информират заинтересованите страни за намерението на публичната власт и се създават възможности всеки да изрази мнението си. Провеждането на обществени консултации показва партньорско отношение от страна на администрацията към различните заинтересовани страни (граждани, бизнес, неправителствен сектор и други, чиито интереси пряко или косвено се засягат).

Обществените консултации имат важно значение за качеството на Оценката на въздействието, която е задължителна за нормативните актове, съгласно Закона за нормативните актове, в сила от месец ноември 2016 г. Беше подчертано, че публичните консултации са задължителен елемент от нормотворческия процес и непровеждането им е основание за отмяна на актове на изпълнителната власт от Административните съдилища и Върховния административен съд.

На форума присъстваха: доц. д-р Николай Марин, заместник-декан на Правно-исторически факултет; доц. д-р Вяра Кюрова, заместник-декан на Стопански факултет; преподаватели от Катедра „Национална сигурност и публична администрация“; студенти и докторанти от Правно-историческия факултет.

Дискусионният форум беше открит от доц. д-р Валентин Василев, заместник-декан на Правно-историческия факултет. Модератор на форума беше ас. д-р Снежана Миликина.

Събитието е част от инициативите по реализацията на подписан Меморандум за сътрудничество между Администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация и Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград.

Последно модифициране: понеделник, 27 март 2017, 18:09