КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА: „НОВИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ЕЛЕКТРОННАТА СРЕДА – ПРАВНИ АСПЕКТИ”

 

Правно-историческият факултет на Югозападния университет „Неофит Рилски” и Международния правен център (ILAC) организираха съвместна кръгла маса на тема: „Новите предизвикателства в електронната среда – правни аспекти”.

доц.д-р Диана Ковачева - зам. омбдусман на Република България

Събитието, което се проведе на  24 февруари 2017 г., предостави възможност на представители от различни държавни институции, неправителствени организации и академичните среди да обсъдят правните аспекти на Интернет предизвикателствата, пред които сме изправени в дигиталната епоха на виртуалното пространство.

Димитър Маргаритов председател на КЗК

По време на събитието бяха представени и доклади, посветени на процеса на унаследяване на фамилния бизнес. Акцент бе поставен върху правните аспекти на подготовката на процеса на унаследяване чрез използването на електронни средства с цел по-бързо и улеснено прехвърляне, продажба, разпределяне на дялове, унаследяване  на собствеността. Дискутирани бяха положителните и отрицателните страни от употребата на електронни документи, електронен подпис, електронни регистри и др.

В рамките на проведения форум екипът на Югозападен университет „Н. Рилски”, който участва в изпълнението на проект с акроним Success...ion, представи на вниманието на участниците напредъка по изпълнението на работните пакети. Интересът към дейностите по проекта бе изключително висок. Допълнителна информация за проекта бе предоставена на всички заинтересовани лица.

Последно модифициране: вторник, 28 февруари 2017, 09:17