Поради повишения интерес към провеждането на едномесечни неплатени стажове на студенти специалност „Право” в Администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС) Ви уведомявам, че в срок до 28.02.2017 г. ще се приемат молби за участие в Стажантската програма на ВСС за 2017 г.

В нея могат да участват студенти по “Право” от III и IV курс, които са с непрекъснати права в процес на обучение в момента на кандидатстването. Желаещите подават следните документи:

  • Молба свободен текст с посочен предпочитан период запровеждане на стажа;
  • Автобиография на български език;
  • Декларация, че са съгласни предоставените от тях данни да бъдат обработвани от ВСС в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на стажа;
  • Мотивационно писмо;
  • Уверение от учебното заведение, че към датата на започване на стажа кандидата е с непрекъснати студентски права.

Студентските стажове целят запознаване на студентите с дейността и функциите на ВСС и с работата на неговата администрация.

След завършването им стажантите получават удостоверение. Подробности за организацията и провеждането на стажа са публикувани на : Интернет страницата на ВСС в раздел „Стажантска програма”.

Желаещите могат да подадат документи в Деловодството на Висшия лобен съвет на ул. „Екзарх Йосиф” №12 или по електронен път на pkp@vss.justice.bg  в посочения срок.

Лице за контакт Ваня Панагонова, ръководител сектор „Протокол” в дирекция „Публична комуникация и протокол”, тел. 02/930 49 11.

Evr_Prezentasia1.wmv

ns.wmv

Последно модифициране: сряда, 18 януари 2017, 18:52