Добри Тенев

Ръководството и преподавателският състав на Правно-исторически факултет поздравява студента от V-ти курс,  специалност "Право" г-н Добри Тенев за постигнати изключително високи научни постижения. В провелия се  национален конкурс за студентски научни съчинения по гражданско и търговско право Добри Тенев участва със статия на тема: „Относно делението на договорите на възмездни и безвъзмездни“.

Конкурсът е организиран  от Кръжока по Гражданско и търговско право към СУ „Св.Климент Охридски“ – София, Студентско сдружение „Гражданско и търговско право“ и Съюза на съдиите в България.  Жури, състоящо се от магистрати и преподаватели от различни юридически факултети в страната, с председател доц. д-р Кристиян Таков от СУ „Св. Климент Охридски“, класира на първо място студентското научно съчинение на Добри Тенев.

            Пожелаваме на Добри още много бъдещи творчески и научни успехи!

Последно модифициране: вторник, 25 октомври 2016, 10:45