ЛЕКЦИЯ НА ПРОФ. Д-Р ПОЛ ГАЛИНА В ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ

Един от най-изявените учени в областта на икономиката и трудовите взаимоотношения, проф. д-р Пол Галина от Бизнес факултет „Уилямс” на Университет „Бишъпс”, Квебек, Канада изнесе лекция пред студентите от Правно-историческия факултет по повод на 40-годишнината от създаването на Югозападен университет „Неофит Рилски”.

Темата на лекцията бе „Избрана история на индустриалните отношения в Канада.”. Проф. Галина представи пред студентите кратко резюме за развитието на икономиката и трудовите отношения в Канада през последните сто години. Сред акцентите в лекцията бяха промените които настъпват през годините в областта на трудовото законодателство, правата на работниците, формирането на синдикатите в Канада и спазването на правата на човека на работното място.

В лекцията си проф. Галина подчерта, че  гъвкавостта в икономическата сфера  и различните социални промени са основна причина за отличното икономическо състояние на Канада. Освен това той изтъкна, че едно добре и правилно регулирано работно място е много по-продуктивно и гарантира по-голям успех. В Канада се работи именно на този прицип, тъй като канадската трудова система е много гъвкава. Аналогично на Канада, високите стандарти за спазване правата на работната сила в рамките на Европейския съюз са гаранция за растеж и развитие.

Темата за трудовите злополуки и спазването на закона от страна на работодателите също намери място в лекцията на проф. Галина. Той подчерта, че от 1914 година в Канада функционира специална национална система за компенсиране на трудовите злополуки на работното място. Опитите за прикриване на инциденти по време на работа се наказват строго. Възможно е подобни действия да бъдат инкриминирани. В Канада са регистрирани случаи, в които работодатели са получили активна присъда за срок от 4  години, когато не са осигурили безопасна работна среда за служителите си и са ги изложили на опасност.

Последно модифициране: неделя, 16 октомври 2016, 19:57