В ПРАВНО-ИСТОРИЧЕСКИЯ  ФАКУЛТЕТ БЕ  ОТБЕЛЯЗАН МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА  МИРА

 Традиционно  в  Правно-историческия  факултет  се  отбелязва  21  септември-  Международния  ден  на  мира,  провъзгласен  от ООН.  Тази  година той  бе  едно  от събитията, с което  се чества  и  25-годишнината  от  създаването  на факултета.

Мирът е  важно условие  за пълнноценното  осъществяване на правото и  правата  на  човека. Ето  защо  студенти  от  специалностите  "Право", "Международни отношения" и „Публична  администрация“, ръководени  от  проф.  д-р  Добринка Чанкова и  доц.  д-р  Манол  Станин  се  обединиха в честването  му.

Събитието премина по нетрадиционен начин, състоящ се в състезателен "куиз" между два отбора пред публика,  с  участието  на студентско жури.

Въпросите касаеха  винаги актуалната тема "мир" и не се изчерпваха единствено с даването на еднозначни отговори, а  доведоха до интересни  събеседвания между преподаватели, публика и участници.   Победител  бе  Втори  отбор,  но по-важното е,  че  всички обогатиха  знанията  си  по  темата.

Вижте  снимки  от събитието.


   

Антонина Радева-студент

-------------------------------

THE  INTERNATIONAL PEACE DAY WAS  CELEBRATED AT LAW  AND  HISTORY  FACULTY

Traditionally  at  Law  and  History  Faculty  the  International  Peace  Day, proclaimed  by  the  UN, is  celebrated. This year it  was  one  of  the  events  for  marking  25th  anniversary of  the Faculty.

Peace  is of  ultimate importance  for the full implementation of  law  and  human rights.  That  is  why  students  from "Law" ,  "International relations"  and “Public Administration” majors guided  by  Prof.  Dobrinka Chankova, PhD, and  Assoc. Prof. Manol Stanin, PhD, joined for the  celebration.

The  event went in an unconventional way by a competitive quiz between two teams in a front of the  audience,  with  participation of students’ jury.

The questions themselves were about  the always topical theme "peace" and didn't finish only in giving the appropriate answers, but turned into an  interesting  debate between teachers, audience and competitors. The Second  team  won  the  competition but  more   important  was the  fact  that all  participants  enriched  their   knowledge.

See  the  pictures  from  the  event.

Antonina Radeva- student

Последно модифициране: понеделник, 26 септември 2016, 09:04