От 17-ти до 22-ри май 2016 г. преподаватели от Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” бяха на работно посещение във Варшава, което се осъществява в рамките на проект , посветен на подготовката  по предстоящото ротационно председателство на Република България (юли—декември 2018 г.) на Съвета на ЕС. В състава на делегацията бяха включени проф. Г.Белова, Декан на ПИФ, доц. Н.Марин, Зам.-Декан на ПИФ  и ръководител на проекта, проф. Ст.Наумова, гл. ас. д-р  Анна Христова, ас. д-р  Йосиф Кочев и ас. д-р  Вероника Стоилова.

1 2

Работната програма бе наситена със срещи, обмяна на информация и планиране на бъдещо сътрудничество. Основните работни срещи бяха с ръководството на Института за правни изследвания на Полската академия на науките, учени и докторанти от  Факултета по право и администрация на Варшавския университет, както и с ръководството на Института за приложни социални науки към Варшавския университет. Основната цел на осъществените срещи бе проучването на  полското председателство (юли-декември 2011) и на полския опит в дейността на основните институции на ЕС, а също и ролята на  осъществяваното в лицето на г-н Доналд Туск председателство на  Европейския съвет. Едновременно с това бяха договорени  нови форми  за сътрудничество в областта на Еразъм +, обмен на научна информация, организиране на съвместни конференции и други научни прояви.   По покана на проф. Т. Гиаро-Декан на Факултета по право и администрация на Варшавския университет проф. д-р Стефка Наумова  от ИДП-БАН, която е защитила докторската си дисертация във Варшавския университет, изнесе леция на тема „Влиянието на идеите на Леон Петражицки в развитието на  социология на правото в България”. В лекцията си проф. Наумова направи оригинална съпоставка между творчеството на световно признатия учен Л.Петражицки и големия български юрист и основател на социологията на правото в България проф. Ст.Бобчев. В лекцията си проф.Наумова очерта новите тенденции в развитието на  правото в контекста на актуалните   проблеми, стоящи пред ЕС  и предизвикателствата, пред които е изправена Република България в контекста на предстоящото председателство   на СЕС.

3 4

Ръководителят на проекта доц. д-р Н.Марин на срещата с ръководството на Факултета по право и администрация на Варшавския университет подробно представи основните параметри на проекта и очакваните резултати. Задълбочено и аргументирано той  очерта важността на сътрудничеството между Полша и България в областта на правните и социалните науки от гледна точка на ролята, която учените следва да имат при определяне на приоритетите и насоките на ЕС.

Директорът на Института по право към Полската академия на науките проф. С.Новак, както и  Директорът на Института по приложни социални науки проф. М.Фушара отправиха  покана към декана на Правно-историческия факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски” проф. Г.Белова за участие в предстоящи конференции във Варшава.

5 

С Декана на на Факултета по право и администрация на Варшавския университет проф. Т.Гиаро бяха уговорени конкретните параметри на бъдещото сътрудничество между двата факултета.

Последно модифициране: четвъртък, 9 юни 2016, 11:44