ЮЗУ „Неофит Рилски“ - домакин на Годишната среща на експертите по управление на човешките ресурси в държавната администрация

 Правно-историческият факултет към Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград бе домакин на Осмата годишна среща на експертите по управление на човешките ресурси в държавната администрация. Форумът се проведе в Университетски център „Бачиново“ и бе ръководен от Изпълнителния директор на Института по публична администрация Павел Иванов.

1

            Участие в тридневния форум взеха над 100 ръководители и експерти от звена по човешки ресурси в цялата администрация, гост-лектори от администрацията на Министерски съвет и университетски преподаватели. Приветствие към всички участници отправи зам.-ректорът на университета проф. д-р Антони Стоилов.

Водещи лектори в първия ден от срещата бяха зам.-деканът на Правно-историческия факултет към ЮЗУ „Неофит Рилски“  доц. д-р Валентин Василев и д-р Снежана Димитрова. Те представиха възможностите за квалификация и преквалификация в областта на управлението на човешките ресурси, които предлага университетът, както и част от научните изследвания в областта на управлението на човешките ресурси.

     Valentin Vasilev i Snejana Dimitrova

    Доклади по темите „Практически аспекти на обучението по „Управление на човешките ресурси“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Правно-исторически факултет“ и „Обучение по УЧР, ориентирано към резултати. Изследователска работа в областта на УЧР в публичната администрация, представени от доц. д-р Валентин Василев и д-р Снежана Димитрова предизвикаха голям интерес и дискусии сред участниците.

            По време на форума бяха обсъдени още тенденциите в развитието на човешкия капитал, практиките за повишаване на ангажираността на служителите, както и предизвикателствата пред изследователската работа в областта на управлението на човешките ресурси

Последно модифициране: четвъртък, 26 май 2016, 09:33