Информационен ден за студенти от специалност „Публична администрация” в Министерски съвет - 25 март 2016 г.

На 25 март 2016 г. се проведе Информационен ден за студенти от специалност „Публична администрация” в Министерския съвет на Република България. Информационният ден е част от инициативата Меморандум за сътрудничество между администрацията на Министерския съвет, Института по публична администрация и висшите училища, които обучават студенти по специалност „Публична администрация”.

 На срещата участваха представители на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Университет за национално и световно стопанство, Стопанска академия „Д. Ценов“, Технически университет - Габрово, Нов български университет, представители на Института по публична администрация и на администрацията на Министерския съвет.

Югозападен университет „Неофит Рилски” и специалност „Публична администрация” бяха представени от делегация, включваща доц. д-р Валентин Василев, заместник-декан на Правно-исторически факултет; гл.ас. д-р Гергана Кресналийска, ас. д-р Георги Михайлов, както и десет студенти от специалността.  

1

         Антон Герунов, началник на политическия кабинет на заместник министър-председателя по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, обобщи необходимостта от ускоряване на развитието на администрацията. Той приветства студентите и обстойно ги запозна с приоритетите на правителството в областта на електронното управление, административното обслужване и политиката за управление на човешките ресурси.

Павел Иванов, изпълнителен директор на Института по публична администрация, говори пред студентите за необходимостта от спазване на определени принципи в работата на администрацията като предпоставка за постигане на добро публично управление. Според г-н Иванов от ключово значение е администрацията да осигурява прозрачност в действията си.

2

Красимир Божанов, директор на дирекция „Модернизация на администрацията“ в АМС, приветства гостите и им пожела успех в кандидатстването за студентски стажове.

Представени бяха презентации в следните направления: Информация за  интернет портала за студентски стажове в държавната администрация; Кариерно развитие в държавната администрация; Стратегия за развитие на държавната администрация: цели и приоритети. Необходимостта от прилагане на специфични мерки показа онлайн анкета за оценка на степента на съответствието между преподавани курсове в специалност „Публична администрация” и Стратегията за развитие на държавната администрация.  Показаните резултати на студентите от ЮЗУ „Неофит Рилски” бяха сред най-високите в анкетното проучване, което беше отбелязано и от експертите от Министерски съвет.

         На проведена дискусия с преподаватели от висшите училища бяха обсъдени основните насоки за развитие на Меморандума за сътрудничество, както и мерки по отношение на засилване на връзката университети – администрация.

Срещата продължи с тематична обиколка, включваща посещение на заседателната зала на Министерския съвет.

 

 

Последно модифициране: вторник, 29 март 2016, 21:48