На 21.01.2016 година в Правно-историческия факултет беше представена от проф. д-р Никола Аврейски неговата книга „САЩ и Европа. Европейска политика на Вашингтон“.
На срещата участваха преподаватели и студенти от специалностите „Национална сигурност“, „Право“, „Публична администрация“ и „Международни отношения“.

 53 

Професор Аврейски очерта основни акценти от книгата и представи свои виждания за съвременните аспекти на отношенията между САЩ и Европа, като отговори на въпроси на студентите и преподаватели по актуални въпроси на националната сигурност.

       Никола Аврейски има над сто публикации на български, руски, немски, френски, английски и турски език по проблемите на евроатлантическото сътрудничество, историята на европейската идея и на европейската интеграция, външната политика на България, неправителствените организации, народопсихологията и историографията.

       Завършил е „История“ във Велико­търновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Редовен докторант в Санктпетербургския университет, където защитава дисертация по всеобща история. Специализира „Международни организации“ във фондация „Фридрих Еберт“ – Бон, „Нова и най-нова обща история“ в Академията за обществени науки – Москва и „Нова и съвременна обща история“ в Академията за обществени науки – Варшава.
     Хабилитациите му са по нова и най-нова обща история и по историография.

61

      Научните му интереси обхващат проблемите на евроатлантическото сътрудничество, историята но европейската идея и на европейската интеграция, балканския геополитически модел и междуправителствените организации други.

Последно модифициране: понеделник, 25 януари 2016, 10:23